هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

اولین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در سال ۱۳۹۷ در تاریخ ۹۷/۰۱/۱۴ برگزار گردید .

طی این جلسه آقایان طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

در این جلسه گزارشی کلی از آخرین وضعیت پروژه های در دست احداث شرکت از سوی مدیر عامل ارائه گردید .

همچنین گزارشی از عملکرد مالی و پرداخت اصل مالیاتها و پیگیری و تخفیف جرائم سالهای ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ ارائه گردید .

در پایان موارد مطرح شده توسط اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .

97-1%203.JPG

97-1%202.JPG