گزارش تصویری ساخت و احداث پروژه پالایشگاه میعانات گازی عسلویه

ساخت و احداث پروژه عسلویه که توسط شرکت آژند آرمه کرج در حال اجراء می باشد مرحله کوبش و خاکریزی بستر به اتمام رسیده است . همچنین تراکم بستر پالایشگاه به غیر از محوطه فلر و محل دپو خاک داخل سایت نیز به اتمام رسیده است .

و در حال حاضر خاکریزی و کوبش لایه یک پارتهای E. D.C.b.A در حال انجام است .  

asaloye%203.jpg

asaloye1%2012.jpg

asaloye1%2010.jpg

asaloye%204.jpg

asaloye%205.jpg

asaloye%206.jpg

asaloye%209.jpg

asaloye%202.jpg